Programy – vzorová témata

Téma pod kterým bude celá vaše akce vedena záleží na Vašem individuálním přání, celou kapacitu naší fantazie využijeme k vytvoření příběhu, který pak s námi prožijete. V krátkosti představujeme malou ochutnávku s co nejodlišnějším zadáním.

Kurz přežití dvou a vícedenní, předpokládá noční pobyt v přírodě

Účastníci tohoto typu kurzu jsou po dohodě a zhodnocení možné náročnosti odkázáni ve zvolené míře na své schopnosti postarat se sám o sebe a najít si svou roli v rámci skupiny uprostřed přírody. Program je v nejnižší zvolené náročnosti průběžně řízen a korigován doprovodem, při zvolení nejvyšší obtížnosti se pak stává velmi náročným na psychickou i fyzickou kondici účastníků, kteří jsou při plnění úkolů a pobytu v přírodě skutečně odkázáni pouze na vlastní síly a dovednost.

Účastníci se pohybují po předem stanovené trase pěšky, po vodní hladině ve zvolených, případně vlastnoručně vyrobených improvizovaných plavidlech. Cestou plní zadané úkoly. Samotné aktivity podkresluje příběhové téma, které upravíme na míru objednatele. Například získávání zdroje energie, hledání pokladu, vysvobození zajatců, objevování nových území ….

Soft varianta průběh: Tým – týmy mají k dispozici mapy s trasou chůze i plavby po které se přesouvají a plní úkoly zaměřené různými směry (dovednosti, vědomosti, sport). Stravování a pitný režim je řešen v souvislosti se splněnými úkoly, avšak nabízené budoucí pokrmy se mohou snažit uplavat či prchnout do lesa. (živé ryby, králík apod.) Nečekaná setkání a nezvyklé situace cestou týmům zajistí naši instruktoři.

Řekli o nás

Naše společnost realizovala letos v květnu teambuildingovou akci v duchu Kurzu přežití pro skupinu sedmi našich zaměstnanců. Akce byla čtyřdenní a jejími cíli bylo prověření psychické a fyzické odolnosti účastníka v krizové situaci, uvědomění si vlastních silných a slabých stránek, uvědomění si, jakou roli v týmu každý účastník zastává a v neposlední řadě posílení týmového ducha. Účastníci kurzu plnili řadu úkolů po stanovené trase, kterou museli překonat pěšky i plavbou po hladině Lipna s využitím katamaránů, raftů, seakajaků a motorového člunu. Jednu noc strávili přímo v terénu. Celá akce byla průběžně dokumentována prostřednictvím videa a fotografií. Na závěr proběhlo závěrečné shrnutí a vyhodnocení akce, předání certifikátů o jejím úspěšném absolvování a vše završil skvěle připravený večerní program s hudebním doprovodem. Mohu říci, že všichni účastníci si akci společně užili a hlavně měli možnost si zažít zcela nevšední situace a získat tak spoustu zajímavých zážitků. Velice si vážím vysoce profesionálního přístupu organizátorů, pracovníků Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov, zejména pak skvělé spolupráce s jejím předsedou, Ing. Milanem Bukáčkem. V budoucnu zvažujeme podobně zaměřené akce opět ve spolupráci s Vodní záchrannou službou zopakovat i pro další naše zaměstnance. Akci tohoto typu mohu vřele doporučit.
Mgr. Veronika Morgan
HR manažerka
PWO Czech Republic a.s.
Valašské Meziříčí

Ke stažení

Objevuj vodní svět varianta dvoudenní – zima

Zážitková akce spojená s vodním živlem v zimě. Akce je zaměřená nejen na zábavu, ale i jako prevence vhodná pro každého kdo v zimě opouští teplo domova a vyráží do přírody. Po příjezdu účastníků proběhne krátké seznámení s programem a školení poskytnutí první pomoci. V úvodu dne se pod dohledem naších instruktorů mohou všichni zblízka seznámit v plavkách s ledovou vodou lipenské vodní nádrže.
Nezažiješ – nepochopíš … následuje seznámení s činností, materiálním vybavením a výcvikem vodních záchranářů, zaměřené na záchranu osob na ledové dráze. Po krátkém zaškolení pak vyzkoušíte pohyb na norských bruslích a sněžnicích. První večer zakončíme v teple saunového světa v aquaparku. Druhý den čeká účastníky rozdělení na týmy polárníků. Týmy se pohybují po zvolené trase, variabilně s návštěvou zajímavých míst v okolí a plní úkoly zaměřené na zopakování témat prvního dne. V praxi  rověříme, co všechno jste si zapamatovali. Do soutěžních úkolů zařazujeme vědomostní i dovednostní úkoly, které prověří schopnosti jednotlivců i týmové spolupráce. Večer zakončení vyhlášením výsledků.

Objevuj vodní svět varianta jednodenní – teplo

Zážitková akce spojená zejména s vodou. Převažují aktivity které prověří na vodě jednotlivce i soudržnost týmů. Mořeplavci jsou nuceni se vypravit hledat nová území, aby získali potraviny. Celodenní výlet s využitím několika variant plavidel prověří schopnost účastníků plavidla ovládat, jejich orientaci v terénu i na vodě a jejich schopnost rozdělit si úkoly tak, aby všechny úkoly splnili dobře a v nejlepším čase. Plavidla použitá v rámci akce mohou být seakajaky, rafty, katamarány, pramice, týmy si vyzkoušejí ovládání různých plavidel na cestě tam i zpět, na určených místech probíhá výměna plavidel mezi týmy. V závislosti na délce celé akce pak lze zařadit soutěže: slalomová dráha na kánoích, poskytnutí 1. pomoci, apod.
Účastníci odplují hledat nové území, na kterém je čeká splnění několika úkolů k získání potravin. Potraviny pak využijí k přípravě oběda. Výsledný kulinářský produkt je posouzen porotou a týmy získávají body za stravitelnost a vzhled. Po chutném obědě se všichni vrací po vodě zpět do své domoviny.

Pohádkový svět aneb jak zažít nezapomenutelnou oslavu všemi smysly

Slovo „oslava“ v pojetí naší teambuildingové hry znamená zažít něco výjimečného, veselého, nezapomenutelného. Oslava 25. výročí společnosti Ostendorf – OSMA s.r.o. se stala pod naším vedením pohádkou. Hru s mnohdy nadpozemskými úkoly účastníci vnímali doslova všemi smysly. Díky strašidelným, kouzelným, laskavým a tajuplným úkolům se stala nezapomenutelnou a v našem pojetí plní svůj cíl.

Pohádkové herní menu, které se odehrávalo pod dozorem ježibaby, Sněhurky, ledové královny anebo Červené karkulky:

  • přebírání hrachu a zkoušení střevíčku (Popelka)
  • trhání perníčků a sezení na lopatě (ježibaba)
  • zdobení klobouku pentličkami a chytání ryb (vodník)
  • hledání prstenu v jezírku (Zlatovláska)
  • hraní hřebíkovky a čertových obrázků (čerti)

Se získanou tajenkou museli účastníci za zlou královnou, a pak už je čekala královská zábava s rautem.

Řekli o nás

Vodní záchranáře jsme znali a věděli jsme, že kromě toho, že jsou vysoce profesionální, jsou i hraví a nezkazí žádnou legraci. A navíc, dá se na ně vždy spolehnout. Jsou obětaví a důslední. Naše představa, jak by měla oslava vypadat, se naším přátelům záchranářům líbila, a proto se rozhodli, že do toho půjdou s námi! Od prvního okamžiku jsme si byli jisti tím, že naše volba je správná. A výsledek dopadl dle našeho očekávání: bylo to skvělé! Naši hosté byli nadšeni. O 10. říjnu 2019 na zámku Savoia ve středních Čechách se bude mluvit ještě dlouho!! Děkujeme lipenským záchranářům! Jste úžasní!
Ing. Věra Davidová
ředitelky Ostendorf-OSMA s.r.o.

Umění pomoci a zachránit Třídenní

Cílem kurzu je seznámení účastníků s prací vodních záchranářů, získání schopnosti poskytovat první pomoc a řešit krizové situace především při dopravních nehodách. Stmelení kolektivu, outdoorové činnosti zaměřené na pohyb v terénu podle mapy. Prožití času v přírodě jež dokáže okouzlit svou krásou a zároveň ochromit svou nespoutaností.

Řekli o nás

Milí vodní záchranáři ČČK Český Krumlov, vážený pane inženýre Bukáčku, jménem majitelů naší společnosti a jménem kolegů, kteří se zúčastnili Vámi organizovaného teambuildingu, bych Vám chtěla vyjádřit velké poděkování za perfektní organizaci akce a také za velice příjemně strávený víkend. Pro nás všechny byla návštěva u Vás velmi obohacující. Jsme opravdu rádi za vše, co jsme se naučili a zároveň jsme si víkend krásně užili. Uvědomujeme si, že dobrý výsledek jakékoliv práce je vždy obrazem lidí, kteří ji dělají, že je zrcadlem jejich nadšení, aktivity a pozitivního přístupu. Vaší činnosti si vážíme a obdivujeme ji. Přejeme Vám hodně sil, ať se Vám nadále daří, jste skvělí.
Petra Korbelíková,
Vedoucí marketingu Nohel Garden

Ke stažení

Dobytí ráje Dvoudenní

Flotila Kryštofa Kolumba při své kolonizační plavbě objevuje nový svět obývaný
domorodými indiány.

První den – plavba – poklad:

Plavba na plachetnici. Pronájem plachetnic s kapitánem, kalkulace dle počtu osob a potřebných plachetnic. Plavba na pramici. Pronájem pramic dle počtu účastníků.

Bezpečnost v průběhu akce zajišťuje VZS ČČK, včetně zdravotního dozoru, potápěč.

Druhý den – nový svět:

V prostorách tábořiště se nalézá indiánská vesnice – kompars, indiánské teepee,
kostýmy, boj válečníků, vyjednávání, střelba z luku, házení tomahavku atp. Kompars
vesnice a průvodce pro účastníky zajišťuje amatérská indiánská skupina.

Indiánské vesnice Dvoudenní

Účastníci se po příjezdu rozdělí na dva tábory. Každá polovina získá své území, na kterém bude třeba v průběhu dvou dní vybudovat funkční vesnici. Téma jsou indiáni a jejich styl života. Smyslem hry je vytvořit fungující celek, zvolit si svého náčelníka, rozdělit si funkce „řemesla“ v rámci vesnice. Každá vesnice je zaměřena na jiná řemesla. Pro vesnici je dáno kolik čeho musí mít, aby např. nezahynuli hlady, neumrzli. Pro každou vesnici je důležité zvolit strategii, to co nemohou vyrobit, musejí získat na tržišti výměnným obchodem.

Do každé vesnice bude přidělen určitý počet odborníků na dané řemeslo, aby pomohli při zaučování.

Účastníci si vyzkouší práci rybářů – lov předmětů z vody, střílení z luků a hod noži(lov zvěře), upečou placky na ohni, naučí se odpočívat v parním stanu.

Každá vesnice si sama připraví hostinu na první večer.

Využití vodní plochy na aktivity, možnost např výpravy na „lov“ , návštěva neprozkoumaných území…. Získávání potřebných součástek může být možné pouze po překonání vodní plochy.

Při některých aktivitách lze získat „zlaťáky“ a za ně koupit něco potřebného od potulných prodavačů, například prasátko na rožeň.

 Večerní program : Ohňová show, odpočinek při kouření dýmky, hudební doprovod

Expo Dvoudenní

Expo je aktivním dvoudenním kláním mezi skupinami. Je obsahem zaměřené na jednotlivé skupiny. Všichni jsou rozděleni podle celkového počtu účastníků do skupin cca 10 osob. Smyslem je velká dvoudenní „výstava“ s představením různých
zemí světa. Každá skupina si na začátku vylosuje svou zemi, kterou bude po celou dobu reprezentovat, získá svůj „stánek – sídlo skupiny“. V duchu dané země se bude snažit ostatní zaujmout, výzdobou, prezentací, kostýmy, a originalitou s jakou bude představovat svou lokalitu. Každá skupina vyrobí exponát, kterým se bude prezentovat na závěrečné oslavě. V průběhu dvou dní budou probíhat různé sportovní i dovednostní soutěže mezi zeměmi.

  •  probíhá v areálu, nebo jeho bezprostřední blízkosti na vodní hladině
  • soutěže jsou zaměřené na lehké zábavné vodní sportovní aktivity, dovednosti, například stavba plavidel a jejich použití v závodu
  • na závěr ve večerním programu proběhne krátká prezentace všech zemí
  • je možné zapojit skupiny i do přípravy jídel

Závěrem možnost vyhlášení nejlepšího týmu v soutěžích, nejlepšího v prezentaci, nebo pouze „úspěšné zakončení „Expa“ jako spojení různých kultur do jednoho týmu.

Vaše peníze pomáhají

Peníze, které získáváme pořádáním teambuildingových akcí, putují na podporu činností neziskového sdružení
Vodní záchranné služby Český Krumlov.

S Vaší pomocí tak chráníme i Vaše životy na Lipensku.